Diakónussá szentelték Zsúnyi Tibort
Fõoldalra
Ünnep volt szombaton, 2012. junius 9-én a temerini Telepen. Az esti szentmisén dr. Pénzes János szabadkai megyéspüspök a Lourdes-i Boldogasszony tiszteletére épített millenniumi emléktemplomban diakónussá szentelte Zsúnyi Tibort, a Szegedi Hittudományi Főiskola papnövendékét. Ez volt az első diakónusszentelés az új templomban. Az ünnepségen részt vettek sokan az egyházmegye papjai közül Eljött a rektor atya, az iskola elöljárói, a diakónus- és iskolatársak (autóbusszal Szegedről), a rokonság, a barátok, ismerősök és nagy számban a hívek. Beharangozáskor a papság és a papi segédlet – élén Verebélyi Árpád temerini származású doroszlói plébánossal, szertartásmesterrel – elindult a közösségi ház elöl a templomba, a szentelés színhelyére. A szentelési szertartás keretében a papnövendékek rektora kérte a püspököt, hogy szentelje diakónussá a jelöltet, mert méltó a szerpapi szolgálatra. Homíliájában a főpásztor arra hívta fel a szentelendő és a hívek figyelmét, hogy milyen nagy felelősséget ruház a szentelendőre. A jelölt engedelmességet ígért a püspök atyának és utódainak, rajtuk keresztül pedig Jézus Krisztusnak. Felhangzott a Mindenszentek litániája, amely alatt a szentelendő az engedelmesség jeléül az oltárasztal elé feküdt. Ezután a főpásztor kézrátétele és szentelési imája által elnyerte a papi rend három fokozata közül az elsőt. Imájában a püspök atya a felszentelt diakónus számára Isten segítségét kérte. Zsúnyi Tibort szerpap társai beöltöztették a diakónusok ruhájába, vállára helyezték a stólát, majd ráadták a dalmatikát. A püspök pedig átadta neki az evangéliumos könyvet, küldetést adva ezzel neki Jézus Krisztus tanításának továbbítására. Ezt követően békecsókot kapott a szentelő főpásztortól, és a jelenlevő diakónusoktól, jelezve, hogy befogadták a szerpapok közösségébe. A szentmise folytatásában már az újonnan felszentelt diakónus volt a főpásztor segítségére a szentmise bemutatásában. A mise végén ft. Szungyi László esperes atya megköszönte a főpásztornak a szentelést, a paptestvéreknek, diakónusoknak, a rokonságnak a szertartáson való részvételt és a segítséget, hogy Tibor – aki hívő keresztény családból származik, és aki a millenniumi emléktemplom szomszédságában nőt fel, elnyerhette a diakónátus szentségét. Arra kérte az Urat, hogy kísérje áldásával a most felszentelt diakónus működését. A papszentelés egy év múlva lesz esedékes a szabadkai székesegyházban.
Góbor Béla
Képes beszámoló a diakónus-szentelésrõl