Diakónussá szentelték Verebélyi Árpádot
Főoldalra
Az ezer éves fennállását ünneplő egri egyházmegye székesegyházában, június 19-én szombaton délelőtt 10 órakor dr. Seregélyi István egri érsek, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke kilenc elsőmisés papot és három diakónust szentelt fel. A szentelendők többsége az egri, egy a rozsnyói és egy a szabadkai egyházmegyéhez tartozik. A szentelési misére a családtagokon és a rokonokon kívül számos meghívott vendég is érkezett az egész Kárpát-medence területéről. Ezen az ünnepen mi, temeriniek is érdekelve voltunk, hiszen városunk szülöttét, Verebélyi Árpádot is, az elsőt a szabadkai egyházmegyéből, a felszenteltek sorában üdvözölhettük. Temerinből egy autóbusszal, és több személyautóval érkeztünk a gazdag történelmű és festői szépségű Egerbe.
A szentelés napján már jóval tíz óra előtt megtelt a hatalmas székesegyház kupolás templomtere. Miután a szentelendők életútját bemutatták a híveknek, megszólaltak a bazilika harangjai, az érsekatya elindult az asszisztenciával és a szentelendőkkel az érseki székházból a templomba. Közben a bazilika plébánosa és az egyházmegye káptalani-testülete elindult a főpásztor fogadására, majd megkezdődött a szentmisével egybekötött szentelési szertartás. A szeminárium rektora szólította a jelölteket, hogy lépjenek elő, és megkérte a főpásztort, hogy szentelje fel a jelölteket a szerpapi, illetve az áldozópapi szolgálatra. A főpásztor szavára, amellyel kiválasztotta a jelölteket a szent rendekre, a hívek sokasága közösen válaszolta: Istennek legyen hála.
A szertartás folyamán a jelöltek engedelmességet ígértek az érsek atyának és az egyháznak, majd nőtlenségi fogadalmat tettek. Ezt követte a Mindenszentek litániája, amely idő alatt a szentelendők az engedelmesség jeléül, arccal lefelé az oltárasztal elé borultak. Ezután a főpásztor kézrátétele és a szentelési ima által a jelöltek elnyerték a papi rend első (diakónusi), illetve második (áldozópapi) fokozatát. A már felszenteltekhez odamentek a jelenlevő papok és kézrátétellel kifejezték azt, hogy befogadták őket közösségükbe, társaik pedig beöltöztették őket a liturgikus ruhákba. Ezután a főpásztor megkente kezeiket krizmával, majd egyenként az érsek atyától a diakónusok átvették az egyház nagy kincsét az evangéliumos könyvet, a papok pedig a hívő nép áldozati adományát a kenyeret és a bort, amit átváltoztathatnak Krisztus testévé és vérévé. Ezt követően a szentmise a szokott módon folytatódott, a mise végén pedig a felszenteltek közösen kiosztották első papi áldásukat
Képes beszámoló a diakónus-szentelésről
 
A szertartás kezdetén a szeminárium rektora szólítja a szentelendőket
A szentelendő dr. Seregélyi István egri érsek előtt
Arcra borulva, az önátadás jeléül
Hívek sokasága az egri bazilikában
Társaik beöltöztetik a felszentelt papokat és diakónusokat
A főpásztor és Verebélyi Árpád diakónus
Áldoztatás a bazilikában
Az egri bazilika előtt