Főoldalra
Krónika Krónika Krónika Krónika Krónika Krónika Krónika Krónika Krónika Krónika Krónika Krónika Krónika

2005. november 27.
a bérmálkozók bemutatása a közösségnek

Bérmálkozók bemutatása

2005. november 20.
Őszi terménybetekarítási háladás

Hálaadó szentmiseRégi szép szokás, hogy Temerinben Krisztus Király vasárnapján tartjuk az őszi termény-betakarítási hálaadó napunkat is. A szentmiséken hálát adunk Isten gondviselő szeretetének. A föld terményeiből, kertünk terméseiből hálaadásunk jeléül a szentmiséken felajánláskor az oltárhoz viszünk. Az idén különösen szép volt ez a nap, ugyanis a Kertbarátkör, és a Boldog Gizella kézimunka közösség tagjai is bekapcsolódtak a hálaadásba, és a hívekkel együtt már a díszítésnél is közreműködtek, majd a zászlójuk alatt bevonultak az ünnepi szentmisére és a felajánlási körmenetben is résztvettek. Hálaadásunkat egybekötöttük a szeminárium – papnevelő intézet – természetbeli támogatásával. A Krisztus Király ünnepe előtti héten, és még utána egy hétig, a hívek a természetbeli adományaikat a plébániára hozták, ahonnat a szemináriumnak továbbítottuk az adományokat. Képünk az ünnepi nagymiséről való.

2005. október 16.
Bérmálkozók zarándoklata

AracsA bérmálkozók zarádoklatra mentek Aracsra, az ezeréves katolikus kegyhelyre. Szungyi László atya a lelki felkészülés keretein belül, a leendő bérmálkozókkal elzarándokolt az aracsi pusztatemplomhoz, ahol az Aracs Hagyományápoló Társaság tagjai, Vajda János elnök vezetésével, rövid műsorral és ismertetővel kedveskedtek. Utána ft. Szungyi László egy rövid alkalmi igeliturgiát mutatott be - imádkoztunk a minél teljesebb és alaposabb lelki felkészüléséért. A gyerekeket nagy számú szülő, és más érdeklődő is elkísérte az útra, íly módon kifejezve a közösségi szellem ápolásának a fontosságát.


2004. szeptember 8.

Kisboldogasszony-napi búcsú DoroszlónTemerini zarándokok

A délvidéki katolikusok, köztük mi temerini hívek is legnagyobb zarándokhelyünkként a doroszlói Szentkutat tartjuk számon. A naptári ősz beálltával, szeptember 8-án, Kisboldogasszony napján évről évre tömegesen látogatunk ide, hogy hálánkat fejezzük ki Szűz Mária születésnapján a Nagyasszonynak, mindannyiunk édesanyjának közbenjárásáért, bajaink orvoslásáért, az egyszülött Fiától kapott kegyelmekért. Képünkön az idei zarándokok csoportja a lobogókkal, és a virágkoszorúval ékesített kereszttel.


2004. október 17.

80 évesek hálaadása

Október hónapban különösen gondolunk az idősekre. Temerinben Szungyi László atya meghívta a vasárnapi nagymisére az 1924-ben születetteket. A mise elején szeretettel köszöntötte az idén ünneplőket. Valamennyien velük együtt hálát adtunk a jó Istennek szép életkorért és kértük, hogy áldásával kísérje a még előttük álló életúton. A ,,Juventus" ifjúsági kórus tagjai szép énekekkel kedveskedtek a résztvevő hívőközösségnek. Az egyházközség a betegek szentségének kiosztása után egy-egy szentképpel és szál szegfűvel szerzett nekik örömet. A szentmise után a hittanteremben meleg tea és kalács mellett kellemesen eltársalogtak. A plébános atya elképzelése, hogy ebből a megemlékezésből hagyomány legyen, így akkor évente minden 80 éves legalább még egyszer eljuthat abba a közösségbe, ahova megannyiszor eljárt, míg bírt menni.

2004. október 15.
A Szent Rozália plébániatemplom belső festésének idei része befejődött, tavasszal folytatódni fog, ha az anyagi feltételek meglesznek. Mivel lehetséges a fokozatos törlesztés is, bízunk abban, hogy az adományok összege kísérni tudja a megvalósított munkát. Terveink és vágyaink szerint 2006. szeptember 4.-re, a búcsúra fejeződnének be a templom belső festésének munkálatai. Szívből köszönjük az eddigi támogatást, Isten fizesse meg!
***
A templomban felállított állásokat a férfiak nagyszerű összefogással kedden, október 12-én távolították el. Az állások kihordásához kellett is a férfi erő. Az akció résztvevői jó szívvel, örömmel tették Köszönjük!
***
Példájukon felbuzdulva az asszonyok pénteken, október 15-én du. 3 órától elvégezték a templom nagytakarítását.. A szorgalmas asszonykezek dicséretére legyen mondva, hogy a munkálatok alatt minden pénteken összefogtak és kitakarítottak a hétvégére. A telepi asszonyok is minden pénteken takarítanak a milleniumi emléktemplomban. A templomok belső és külső tisztaságáért őszinte köszönet mindenkinek, aki jószívvel, áldozatos szeretettel tevékenykedik

2004. szeptember 8.
Kisboldogasszony napján tartották meg Doroszlón a nevezetes bajkúti búcsút, amely emberemlékezet óta az ott fakadó víznek csodás, gyógyító tulajdonságokat tulajdonít, és különösen a XIX. század eleje óta vonzza a zarándokok tömegeit. Temerini zarándokok részt vettek már a búcsú napját megelőző nap délutánján kezdődődő lelki programban is.

2004. szeptember 5.
Veni Sancte Spiritus - Jöjj Szentlélek - elnevezéssel tanévnyitó szentmisét tartottak Temerinben a felújítás alatt levő Szent Rozália-plébániatemplomban. A közösség a Szentlélek erejét hívta segítségül az új tanév kezdete alkalmából. A diákmisén részt vettek a pedagógusok is, akiket később fogadott ft. Szungyi László esperesplébános és elbeszélgettek főleg az egyházi hitoktatás kérdéseiről.

2004. június 19.
Az ezer éves fennállását ünneplő egri egyházmegye székesegyházában de. 10 órakor dr. Seregély István egri érsek, a magyar katolikus Püspöki konferencia elnöke, papokat és diakónusokat szentelt. A szentelendők többsége az egri, egy a rozsnyói és egy a szabadkai egyházmegyéhez tartozik. A szentelési misére a családtagok és rokonokon kívül számos meghívott vendég is érkezett az egész Kárpát-medence területéről. Ezen az ünnepen mi, temeriniek is érdekelve voltunk, hiszen városunk szülöttét - Verebélyi Árpádot - a felszenteltek sorában üdvözölhettük. Temerinből egy autóbusszal és tőbb személyautóval érkeztünk a gazdag történelmű és festői szépségű Egerbe.

2004. május 26.
A temerini új millenniumi emléktemplom szabadtéri Lourdesi barlangját msgr. Huzsvár László nagybecskereki megyéspüspök szentelte fel (a képek a szentelés előtt készültek).

Főoldalra