Első szentmise

Képes beszámoló

Zengje ma az ég és mindenki velünk, Újmisés atyánkat áldd meg Istenünk, köszöntötte a gyermekek szavalókórusa Temerinben ft. Utcai Róbert újmisés atyát, akit június 28-án a szabadkai székesegyházban ünnepi szentmise keretében msgr. Dr. Pénzes János megyéspüspök pappá szentelt. Róbert a Szegedi Hittudományi Főiskolán befejezte tanulmányait. Életének egy nagyon fontos állomásához érkezett, amire éveken keresztül készült. A jó Isten kiválasztotta és meghívta szőlőmunkásai közé. Ő elfogadta ezt a meghívást, ki is tartott a döntése mellett most íme elért a papszentelésig.
Papszenteléskor együtt ünnepelt a boldog szülőkkel Temerin község apraja nagyja. A hívek örömüket kifejezve kisérték Szabadkára a szülők és rokonok mellett autóbuszokkal és személygépkocsikkal.
Július 6-án pedig elérkezett a várva várt nap, amikor Róbert atya bemutatta első miséjét szülőfalújában Temerinben. Mgr.Szungyi László esperesplébános az egyházközség képviselőivel összefogva megtett mindent, hogy szép és felemelő ünnep legyen. Az újmisére ünnepi menetet szervezett. A menet fő rendezője Verebélyi Árpád kispap volt A lakodalmas terem elől indúltunk. A kereszt, gyertya, lobogó után a ministránsok, papság, magyar ruhába és népviseletben öltözött gyermekek, az egyházközség pastorális tanácsának tagjai, a Miasszonyunk Világi Rendje, az ifjúsági kórus és a felnőtt énekkar mellett a különféle civil szervezetek, valamennyien saját lobogójukkal vonultak és tették felemelőbbé a menetet, amit a fúvós zenekar kisért a szülői házhoz. Ott a helyi plébános megköszönte a szülőknek, hogy fiukat az egyház szolgálatára adták, megszentelte az új miseruháját. Valamennyiünk számára megható volt amikor szülei áldásukat adtak papfiukra, feladták rá az új miseruhát és így folytattuk a menetet a gyönyörűen feldíszített templomig, ahol ünnepi hangon csendült fel az orgona, a Juventus ifjúsági kórus és a Cecilia énekkar hangja. A zsúfolásig megtelt templomban a gyermekek szavalatokkal köszöntötték Krisztus felszentelt papját. Sokak szemében az öröm könnye csillogott, hiszen nagyon sokan imádkoztak és imádkoznak papi, szerzetesi hivatásokért. Főként látva milyen nagy szükség van olyan fiatalokra, akik vállalják az evangélium hirdetését Isten népe körében.

Az ünnepi szónok dr. Balogh József, a szegedi szeminárium rektora a vasárnapi szentmise olvasmányok alapján fejtette ki gondolatait. Beszédében kifejezte, hogy az újmisés jó Pásztora legyen a rábizottaknak. Róbert atya az elsőmiséje végén megköszönte szüleinek a nevelést, a lelkipásztorának a jó példát, tanácsait és útmutatásait. Nevelőinek és tanárainak az oktatást, a híveknek az érte mondott imát, kifejezte háláját minden temerini hívőnek, aki valamivel is hozzájárult ahhoz, hogy szebb legyen ez az ünnep. Az ünnepi szentmise újmisés áldással zárult

Indul a menet Szülői áldás
 Öltöztetés Az ünnepelt, szüleivel
 Érkezés a templom elé Bevonulás
A legkisebbek köszöntője Az oltár megtömjénezése
Úrfelmutatás Áldoztatás
Jókívánságok a mise után Újmisés áldás
Temerini születésű
plébánosok
A meghívottak vidám
társasága
Ajándékok átadása A vacsora fénypontja...

Főoldalra